بدون شک ارائه خدمات و پشتیبانی با بهترین کیفیت و تامین رضایت مشتریان، در اولویت فعالیت‌های شرکت مادیار فناوری ویرا بوده است و همواره برای دستیابی به این مهم، تلاش کرده‌ایم. شما می توانید با استفاده از سامانه پشتیبانی آنلاین سوالات خود را مطرح نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت رسیدگی پاسخگو باشند.

شرکت مادیار فناوری ویرا چه خدمات پشتیبانی در زمینه وُیپ ارائه می دهد؟

عیب یابی و رفع عیب مرکز تلفن

تشخیص و رفع مشکلات سیستم های تلفنی وُیپ نظیر اکو، کیفیت بد صدا، مسیرهای اشتباه در تماس های دریافتی و خروجی

عیب یابی و رفع عیب مرکز تلفن

تشخیص و رفع مشکلات سیستم های تلفنی وُیپ نظیر اکو، کیفیت بد صدا، مسیرهای اشتباه در تماس های دریافتی و خروجی

عیب یابی و رفع عیب مرکز تلفن

تشخیص و رفع مشکلات سیستم های تلفنی وُیپ نظیر اکو، کیفیت بد صدا، مسیرهای اشتباه در تماس های دریافتی و خروجی

عیب یابی و رفع عیب مرکز تلفن

تشخیص و رفع مشکلات سیستم های تلفنی وُیپ نظیر اکو، کیفیت بد صدا، مسیرهای اشتباه در تماس های دریافتی و خروجی